پایان نامه

پایان نامه با مضوع نقش شاخص های موثر در رتبه سنجی مشتریان حقوقی و حقیقی

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر ریسک اعتباری قسمتی از متن پایان نامه : حداکثر اندازه تسهیلات قابل اعطا با در نظر داشتن وثیقه های تضمینی در سیاست گذاریهای ادامه مطلب…

By 92, ago