آموزشی

به چه دلیل بهتره فرزندان مون اسباب بازی های کمتری داشته باشن؟ 

  حتما بارهاوبارها، شاهد جنگ والدین و کودکان بر سر خرید اسباب بازی در مغازها بودین. حالا محققان دانشگاه «تولدو» ی آمریکا خبر خوبی واسه والدین دارن. اونا میگن، رابطه مستقیمی بین زیادی اسباب بازی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

به چه دلیل بعد از گذراندن تعطیلات بازم احساس خستگی می کنیم؟

  هنگامی که کلمه «تعطیلات» رو می شنوین، چی به ذهن شما میاد؟ تعطیلات واسه بیشتر افراد به معنای تفریح، آزاد کردن نگرانیا و دل مشغولیا، پذیرایی کردن از خود یا استراحت و خوابیدنه. اما بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل