دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر ریسک اعتباری

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل درون سازمانی:

عواملی هستند که ناشی از محیط داخلی سازمان بوده و به تصمیم گیری های مدیریت و نحوه عملکرد کارکنان بستگی دارد این گروه عوامل تا حدودی قابل کنترل بوده و می توان اثرات آن را شناسایی و به موقع اقدام نمود.اگر چه به ظاهر این عوامل را بایستی در محیط داخلی سازمان جستجو نمود اما به علت های گوناگون این عوامل نیز تحت تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم بعضی عوامل خارجی از سازمان مانند وضعیت اقتصادی کشور،عوامل فرهنگی جامعه،روابط حاکم بر کارکنان و مشتریان و … قرار گرفته و ساختار آنها را تغییر می دهد مانند عوامل درون سازمانی می توان به موارد زیر تصریح نمود:

1-ضعف کیفی فرآیند و مراحل مطالعه تسهیلات اعطایی

2-عدم دقت لازم در خصوص وضعیت مالی و اعتباری ضامن یا ضامنین

3-کمبود نرخ خسارت تاخیر نسبت به هزینه تحصیل پول در بازار غیر رسمی

4-عدم وجود سیستم هدف گذاری تعهدات بانک

5-عدم وجود سیستم ارزیابی دقیق مشتریان خدمات تعهدی بانک

6- عدم وجود مدیریت موثر بر اقلام دارایی ها

7-کندی طریقه وصول مطالبات

2-9-2-عوامل برون سازمانی:

این عوامل ناشی از محیط خارجی از بانک بوده و خارج از حیطه اختیارات آن می باشد و سیستم بانکی پیش روی آن اغلب حالت انفعالی دارد.کوشش بانک در این گونه موارد و در جهت رعایت حداکثر احتیاط در جهت روبرو شدن با موارد مختلف محیطی و اجتناب از وارد شدن ضرر و زیان به بانک،اصلاح و متناسب ساختن روش های اجرایی و سیاست های اعتبارات بانک با تغییرات محیطی و همچنین پیش بینی عوامل دخیل در مطالبات معوق با بهره گیری از روش های علمی اتخاذ تصمیم منطقی در شرایط اطمینان و عدم اطمینان می باشد.

مانند عوامل تاثیر گذار که از حیطه ی اختیارات و کنترل مدیران سازمان خارج می باشد.

می توان به موارد زیر تصریح نمود:

1-تغییر و تحولات شرایط سیاسی،اقتصادی و …

الف- تغییر وضعیت بازارهای خرید و فروش به واسطه تغییرات پیش بینی نشده نرخ تورم.

ب-تغییر وضعیت بازارهای خرید و فروش به واسطه تغییر در روابط سیاسی بین کشورها.

ج- تغییرات شدید نرخ ارز.

2-تغییر و تحولات در قوانین و مقررات

الف-آزاد سازی ورود بعضی کالاها که به تولیدات داخلی لطمه وارد می نماید.

ب- افزایش تعرفه های گمرکی و یا ایجاد تغییرات در صادرات و واردات کالاها.

ج-تبصره های قوانین بودجه سنواتی و اجبار بانک ها به اعطاء تسهیلات تبصره ای و تکلیفی

3-بروز حوادث غیر مترقبه

4-عدم وجود سیستم اطلاعات یکپارچه

5-فوت وام گیرنده و بروز معضلات در زمینه انحصار وراثت

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

1-مطالعه چگونگی شناسایی مشتریان بانک(رتبه سنجی اعتباری مشتریان بانک بر اساس توصیه های کمیته بال و مقدمات ناظر)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-مطالعات به مقصود تعیین الگوی مناسب در جهت ایجاد نظام رتبه بندی داخلی مشتریان .

3-مطالعه شاخص های موثر در رتبه سنجی مشتریان حقوقی و حقیقی

4-مطالعه مطالعه به مقصود اجرای بهینه پروژه رتبه سنجی اعتباری داخلی مشتریان از بانک از طریق برون سپاری توسط یکی از شرکت های اعتباری سنجی با اخذ مصوبه مدیریت محترم بانک (به صورت اجرای آزمایشی در سطح معین بازبینی و عنداللزوم اصلاح بازخورد و اجرای نهایی در سطح شبکه بانک پس از طی مراحل معین و حساب مقررات) .

5-پذیرش سیستم نظام سنجش اعتبار براساس تایید تاکید مقامات ذی صلاح مانند بانک مرکزی چ 1.1 و از طریق شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران .