دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر ریسک اعتباری

قسمتی از متن پایان نامه :

نحوه طبقه بندی مطالبات سررسید گذشته و مطالبات معوق در بانک صادرات

اداره کل سازمان و روش ها طی دستورالعملی نحوه طبقه بندیانواع مطالبات را به کلیه واحدها ابلاغ می نمید. بر این اساس شعب بایستی مطالبات را طبق دستورالعمل اجرایی مطالبات معوق معاملات در سر رسید معین شده از سر فصل تسهیلات خارج و به سر فصل مطالبات واریز نمایند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اختصار دستورالعمل طبقه بندی،پیگیری و وصول انواع مطالبات معوق به تبیین زیر می باشد:

تعهدات معوق

طلب که متقابلا تعهدات معوق مشتری به شمار می رود در لغت به معنی خواستن و معوق به معنای عقب افتاده و در عرف بانکداری مطالبات به خواسته های بانک از مشتریان بابت تسهیلات اعطایی و معاملات و خدمات انجام شده اطلاق می گردد.

مطالبات به تبیین زیر طبقه بندی می گردند:

1- مطالبات معوق قدیم

2- مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی

3- سایر مطالبات

1- مطالبات معوق قدیم

مانده این حساب نشان دهنده کلیه دیون و تعهداتی می باشد که بانک بر اساس ضوابط و قوانین نظام بانکی قدیم به متقاضیان اعطا نموده ولیکن تمام یا قسمتی از تعهدات مذکور به علت عدم بازپرداخت توسط گیرندگان آن ها معوق شده می باشد. این مطالبات می تواند ناشی از وام ها و اعتبارات اعطایی و اعتبار در حساب جاری ،جاری بدهکار،بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده،بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده،بروات نزولی،بروات خریداری ،بروات واخواست شده و … می باشد که بایستی در ذیل سر فصل مطالبات معوق قدیم حسب مورد نگهداری شوند. (دستور العمل اجرایی مطالبات معوق معاملات 1381:.3)

2- مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی

الف- مطالبات سررسید گذشته تسهیلات

مانده این حساب نشان دهنده کلیه دیون و تعهداتی می باشد که تسهیلات مربوط به آن در چهار چوب ضوابط قانون عملیات بانکی بدون ربا به متقاضیان اعطا گردیده لیکن سر رسید تمام یا قسمتی از تعهدات به علت عدم ایفای آن ها توسط گیرندگان در مورد مقرر،منقضی شده می باشد.

ب- مطالبات معوق تسهیلات

مانده این حساب نشان نشان دهنده کلیه دیون و تعهداتی می باشد که تسهیلات مربوط به آن در چارچوب ضوابط قانون عملیات بانکی بدون ربا به متقاضیان اعطا گردیده می باشد لیکن تمام یا قسمتی از آن ها به حیطه وصول در نیامده و لازم می باشد بانک اقدامات اجرایی یا قانونی لازم در مورد وصول آن ها به اقدام آورد.

3- سایر مطالبات

سایر مطالبات عبارتند از بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده،اسناد و بروات واخواست شده،وجه التزام و هزینه های دیونی که طلب بانک می باشد اما تمام یا قسمتی از آن ها وصول نشده می باشد.

11-2- نحوه شناسایی زیانهای ناشی از مطالبات بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی ج.1.1

مرکزی ج.1.1بخشنامه شماره 2823، 5/12/85

موسسات اعتباری موظفند به مقصود جبران زیان یا خسارت احتمالی ناشی از عدم ایفای تعهدات مشتریان در ارتباط با تسهیلات اعطایی آنان نسبت به احتساب ذخیره عمومی و اختصاصی و در چارچوب دستورالعمل طبقه بندی دارایی های خود به تبیین زیر اقدام نمایند:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

1-مطالعه چگونگی شناسایی مشتریان بانک(رتبه سنجی اعتباری مشتریان بانک بر اساس توصیه های کمیته بال و مقدمات ناظر)

2-مطالعات به مقصود تعیین الگوی مناسب در جهت ایجاد نظام رتبه بندی داخلی مشتریان .

3-مطالعه شاخص های موثر در رتبه سنجی مشتریان حقوقی و حقیقی

4-مطالعه مطالعه به مقصود اجرای بهینه پروژه رتبه سنجی اعتباری داخلی مشتریان از بانک از طریق برون سپاری توسط یکی از شرکت های اعتباری سنجی با اخذ مصوبه مدیریت محترم بانک (به صورت اجرای آزمایشی در سطح معین بازبینی و عنداللزوم اصلاح بازخورد و اجرای نهایی در سطح شبکه بانک پس از طی مراحل معین و حساب مقررات) .

5-پذیرش سیستم نظام سنجش اعتبار براساس تایید تاکید مقامات ذی صلاح مانند بانک مرکزی چ 1.1 و از طریق شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران .