دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر ریسک اعتباری

قسمتی از متن پایان نامه :

–  ریسک بازار

ریسک بازار ریسکی می باشد که بانک ها در اقلام داخل و یا خارج از ترازنامه با آن مواجه می شوند و ناشی از تغییرات غیر متعارف موجود در قیمت های بازار می باشد . این نوع ریسک در گروه ریسک‌های پر مخاطره قرار می گیرد که در آن تغییرات قیمت ها منجر به سود و زیان می گردد . این نوع ریسک نه تنها در اثر تغییر در قیمت های بازار بلکه در نتیجه واکنش و اقدامات معامله گرانی ایجاد می گردد که در جهت ریسک پذیری و یا رهایی از ریسک کوشش می کند . ریسک بازار از تغییرات در قیمت سرمایه ، کالا پول و ارز نشأت می گیرد . پس مهم ترین اجزاء تشکیل دهنده ریسک بازار عبارتند از : ریسک سرمایه ، ریسک کالا ، ریسک نرخ بهره و ریسک نرخ ارز .

هر یک از این اجزا خود شامل جنبه کلی و خاصی از ریسک بازار می باشد که از ساختار پر تفوی خاص بانک منشعب می گردد . علاوه بر ابزارهای استاندارد ، ریسک بازار شامل ابزارهای گوناگون مشتقه نظیر اختیارات معامله ، اوراق مشتقه سهام و یا اوراق نرخ بهره و ارز نیز می گردد .

2-3-6- ریسک نرخ بهره

کلیه مؤسسات مالی با ریسک نرخ بهره روبرو هستند . زمانی که نرخ بهره تغییر می کند هزینه ها و درآمدهای بانک ، ارزش دارایی ها ، بدهی ها وضعیت اقلام خارج ترازنامه نیز دستخوش تغییر و تحول می گردد . تاثیر این گونه تغییرات نیز در کل درآمد و سرمایه بانک منعکس خواهد گردید . ریسک نرخ بهره اساسا از نوع ریسک رایج مالی به شمار می رود . بط.ر کلی ریسک نرخ بهره سیاست ها ، خط مشی و تکنیک های خاصی را برای مبارزه می طلبد . مهمترین ریسک نرخ بهره ، نرخ بندی مجدد بهره در اثر تغییرات زمان سررسید می باشد .

2-3-7-  ریسک نرخ ارز

ریسک نرخ ارز حاصل تفاوت های موجود بین قیمت ارز رایج یک کشور و سایر  ارزها می باشد و در اثر نوسانات نابرابر نرخ های ارز ایجاد می گردد . این نوع ریسک ممکن می باشد در طول دوره ای که بانک دارای قراردادهای داخل یا خارج از ترازنامه ، چه به صورت نقدی و چه به صورت سلف بر یک ارز خاص باشد ، در اثر تغییرات نامساعد نرخ ارز بانک را متحمل زیان کند.

اخیرا وجود بازارهایی با نرخ های ارز شناور ، به صورت یک قاعده کلی درآمده که این امر منجر به افزایش بروز ریسک نرخ ارز و فرصت های معاملات مخاطره آمیز شده می باشد . سستی در کنترل و مهار ریسک نرخ ارز و بی ثباتی های فرامرزی سرمایه ، خود انگیزه مهمی در رشد بی رویه بازارهای مالی و بین المللی گردیده و حجم و رشد معاملات ارزی جهانی به رشد تجارت بین المللی و جریانات سرمایه سرعت بخشیده و منجر به پایداری بیشتر نرخ ارز و در نتیجه بروز ریسک نرخ ارز شده می باشد .

ریسک نرخ ارز در نتیجه نابرابری میان ارزش دارایی ها و آن بخش از سرمایه و بدهی هایی می باشد که بر حسب ارز نگهداری می شوند . نابرابری میان دریافت ها و پرداخت های ارزی که بر حسب پول داخلی اظهار می گردد نیز موجب ایجاد ریسک نرخ ارز می گردد . این نابرابری همچنین ممکن  می باشد در بین پرداخت ها و دریافت های فرعی و اصلی نیز وجود داشته باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

1-مطالعه چگونگی شناسایی مشتریان بانک(رتبه سنجی اعتباری مشتریان بانک بر اساس توصیه های کمیته بال و مقدمات ناظر)

2-مطالعات به مقصود تعیین الگوی مناسب در جهت ایجاد نظام رتبه بندی داخلی مشتریان .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-مطالعه شاخص های موثر در رتبه سنجی مشتریان حقوقی و حقیقی

4-مطالعه مطالعه به مقصود اجرای بهینه پروژه رتبه سنجی اعتباری داخلی مشتریان از بانک از طریق برون سپاری توسط یکی از شرکت های اعتباری سنجی با اخذ مصوبه مدیریت محترم بانک (به صورت اجرای آزمایشی در سطح معین بازبینی و عنداللزوم اصلاح بازخورد و اجرای نهایی در سطح شبکه بانک پس از طی مراحل معین و حساب مقررات) .

5-پذیرش سیستم نظام سنجش اعتبار براساس تایید تاکید مقامات ذی صلاح مانند بانک مرکزی چ 1.1 و از طریق شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران .